Дарогі ўсёй зямлі маёй

Так ужо атрымалася, што ў якасці паэтычнай спадчыны Уладзіміра Караткевіча засталіся чатыры  зборнікі: «Матчына душа», «Вячэрнія ветразі», «Мая Ідылія», «Быў. Ёсць. Буду».
 Але змешчаныя ў іх вершы, балады, паэмы, рамансы, прысвячэнні, песні вельмі адметныя па свайму стылю, форме і зместу.
  І самае галоўнае – яны прасякнуты вялікай любоўю да роднай зямлі, да свайго народа, да нашай гісторыі.

Як вы здагадаліся, наступны тур гульні звязаны з паэтычнай спадчынай Уладзіміра Караткевіча. 
Прапаную відэаверсію верша Уладзіміра Караткевіча “Мокрыя травы” . Адчуйце асалоду.